ทำบุญสาขา 4

เนื่องในโอกาสเปิดสาขาใหม่ (สาขาที่ 4) เพื่อความเป็นสิริมงคล

คุณสมชาย อัศวปิยานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมพิธีบุญขึ้นศาลใหม่ ณ สำนักงานสาขา 4 (บางบัวทอง)