Home กิจกรรมเพื่อสังคม บริจาคเบเกอรี่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

บริจาคเบเกอรี่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแซนวิชอบร้อน ได้มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จำนวน 1,000 ชิ้นต่อวัน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในยามวิกฤตนี้ ให้กับโรงพยาบาล 6 แห่ง

ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศิริราช เบื้องต้นเป็นเวลา 30 วัน และบริษัทฯเชื่อว่า เราจะเป็นแรงสนับสนุนเล็กๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายต่อสู้และฝ่าฟันเหตุการณ์นี้ไปพร้อมๆกัน