เลี้ยงอาหารคุณตาคุณยาย ณ บ้านพักคนชรา

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิเพื่อสังคม อัศวปิยานนท์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ ณ บ้านพักคนชราศิริวัฒนธรรม จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีงาม ส่งเสริมค่านิยมแห่งการแบ่งปัน บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มีความปิติที่ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น

โดยมีทีมที่ปรึกษา และทีมงานบ้านพักคนชราศิริวัฒนธรรม เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม การทำอาหารในครั้งนี้
เมนูอาหารสำหรับผู้สูงอายุ 
1.เมนูราดหน้าเส้นใหญ่ไก่สับ
2.เมนูปลาชุบแป้งทอด
3.เมนูวุ้นมะพร้าวอ่อน
4.เมนูกล้วยบวชชี

ทั้งนี้ขอขอบพระคุณพนักงานทุกท่านที่ร่วมบริจาคสมทบทุนในการจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ ณ บ้านพักคนชรา มา ณ โอกาสนี้ด้วย