Home ไฮไลท์ ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด 19 ให้แก่พนักงาน

ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด 19 ให้แก่พนักงาน

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เริ่มเร่งเพิ่มภูมิคุ้มกัน โดยการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด 19 ให้แก่พนักงาน ครอบครัว เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า และพนักงานของเรา อย่างเต็มที่

คุณสมชาย อัศวปิยานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร NSL ได้กล่าวถึง สถานการณ์โควิด 19 ในขณะนี้ว่ามีความรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในประเทศ หรือ ต่างประเทศ ดังนั้นทางบริษัทจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการเร่งฉีดวัคซีน เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันเชื้อโควิด 19 ให้แก่พนักงาน และครอบครัวของเรา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป