บริจาคเบเกอรี่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแซนวิชอบร้อน ได้มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จำนวน 1,000 ชิ้นต่อวัน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในยามวิกฤตนี้ ให้กับโรงพยาบาล 6 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศิริราช เบื้องต้นเป็นเวลา 30 วัน และบริษัทฯเชื่อว่า เราจะเป็นแรงสนับสนุนเล็กๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายต่อสู้และฝ่าฟันเหตุการณ์นี้ไปพร้อมๆกัน

Read more

NSL FOODS บริจาคเครื่องช่วยหายใจ เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ยังมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ยังต้องการความช่วยเหลือ รวมถึงโรงพยาบาลต่างๆที่ต้องการเครื่องมือเพื่อรับรองผู้ป่วยจำนวนมาก วันนี้บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์และพยาบาล โดยการร่วมบริจาคเครื่องช่วยหายใจแบบเคลื่อนย้ายให้กับโรงพยาบาลราชวิถี มูลค่ากว่า 470,000 บาท เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการรักษาอย่างเต็มที่ มีกำลังใจสู้กับไวรัสตัวร้าย และอาการดีขึ้นในเร็ววัน

Read more