Home ไฮไลท์ NSL FOODS บริจาคเครื่องช่วยหายใจ เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

NSL FOODS บริจาคเครื่องช่วยหายใจ เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ยังมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ยังต้องการความช่วยเหลือ รวมถึงโรงพยาบาลต่างๆที่ต้องการเครื่องมือเพื่อรับรองผู้ป่วยจำนวนมาก

วันนี้บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์และพยาบาล โดยการร่วมบริจาคเครื่องช่วยหายใจแบบเคลื่อนย้ายให้กับโรงพยาบาลราชวิถี มูลค่ากว่า 470,000 บาท เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการรักษาอย่างเต็มที่ มีกำลังใจสู้กับไวรัสตัวร้าย และอาการดีขึ้นในเร็ววัน