พิธีเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

พิธีเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

.

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.19 น. คณะผู้บริหาร บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) นำโดย กรรมการผู้จัดการ และตัวแทนพนักงาน เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงาน โดยได้รับเกียรติจากคุณ สมชาย อัศวปิยานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีตัดริบบิ้นเปิดอาคารสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเพื่อให้พื้นที่ของสำนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เหมาะกับการใช้งานสำหรับพนักงานและผู้มาใช้บริการ