คอมพิวเตอร์เพื่อ…น้อง

คอมพิวเตอร์สำนักงานและสินค้าของบริษัทฯ รวมหลายรายการ ส่งมอบให้กับคณะครู อาจารย์และน้องๆนักเรียน โรงเรียนวัดกำมะเสน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อค้นคว้าหาความรู้จากนอกห้องเรียน บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสให้เด็กๆได้ต่อยอดการศึกษา เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน🧡