NSL Foods CSR campiagn : Build the change by the hand

CAMPAIGN

        เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ (NSL Foods) ผู้ผลิตเบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์แช่เย็น แช่แข็ง และนำเข้าที่หลากหลาย วางจำหน่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ ตอกย้ำจุดยืนมาตรฐานการผลิตระดับโลกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม “BUILD THE CHANGE BY THE HANDS” (บิลด์ เดอะ เชนจ์ บาย เดอะ แฮนด์) สร้างการเปลี่ยนแปลงโดยการแยกขยะเพื่อการจัดการที่เป็นระบบ ลดขยะภายในองค์กร (Zero Waste) สร้างความเข้าใจ การมีส่วนร่วมและปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงาน เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดตัว 2 โครงการ แยกเพื่อ…ให้ “โครงการ มือวิเศษกรุงเทพ” และ แยกเพื่อ…วันใหม่ “โครงการ รีไซเคิลเดย์”

         คุณสมชาย อัศวปิยานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ (NSL Foods) เริ่มต้นธุรกิจจากความตั้งใจที่ว่า The Happy Taste Creator ความสุขในฐานะผู้ผลิต ส่งมอบถึงผู้บริโภคในรูปแบบของความอิ่มอร่อย พร้อมขับเคลื่อนองค์กรผ่านแนวคิด Nutrition Sustainable for Life ด้วยนวัตกรรมการผลิตที่ก้าวหน้า มีเป้าหมายสำคัญคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค

         อีกหนึ่งพันธกิจหลักคือการก้าวสู่มาตรฐานการผลิตระดับโลกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบัน เราพบว่าพลาสติกได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะพลาสติกจากการบริโภคที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น ขวดน้ำ แก้วน้ำ กล่องอาหาร จึงเป็นที่มาของแนวคิดที่ว่า จะทำอย่างไรให้ทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมกับการช่วยกันลดขยะพลาสติก และลดขยะภายในองค์กร (Zero Waste) เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ จึงเป็นที่มาของแคมเปญ “BUILD THE CHANGE BY THE HANDS” สร้างความเข้าใจการมีส่วนร่วมและปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงาน เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม พร้อมสร้างประโยชน์ตอบแทนให้แก่สังคม และอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยได้เริ่มดำเนินการจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR นี้ ในครึ่งปีหลังของปี 2566”

 

         สำหรับแคมเปญ BUILD THE CHANGE BY THE HANDS ประกอบไปด้วย 2 โครงการ 
         โครงการที่ 1: แยกเพื่อ…ให้ “โครงการ มือวิเศษกรุงเทพ” โดยการแยกขวดพลาสติก หรือ ขวด PET ในโรงงาน และสำนักงาน ส่งต่อให้กับ Less Plastic Thailand เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นเส้นใย ถักทอ เคลือบสะท้อนน้ำ และสีเรืองแสง พัฒนาเป็นชุดกวาดขยะเรืองแสงสำหรับพนักงานกวาดขยะของกรุงเทพมหานคร เพื่อสวมใส่ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
         โครงการที่ 2: แยกเพื่อ…วันใหม่ “โครงการ รีไซเคิลเดย์” โดยการให้พนักงานภายในโรงงานที่มีกว่า 2,000 คน ร่วมกันแยกขยะเหลือใช้ในอุตสาหกรรม อาทิ พลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว กระป๋องอลูมิเนียม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ถุงกระสอบไนลอน ส่งมอบต่อไปที่ Recycle Day Thailand องค์กรที่ออกแบบระบบจัดการขยะแบบครบวงจร เพื่อให้ขยะถูกนำไปรีไซเคิล เพิ่มมูลค่าให้ขยะ และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สนับสนุนการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน เพื่อวันใหม่ที่ดีกว่าเดิม
โดยมีระยะเวลาการจัดทำทั้ง 2 โครงการในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

 

         “ที่ผ่านมา เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ ได้จัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การบริจาคอาหารพร้อมทาน เบเกอรี่ ขนม ให้แก่ บ้านพักคนชรา ผู้พิการ เด็กด้อยโอกาส ชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียง รวมถึงบริจาคเครื่องช่วยหายใจให้คณะแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งโครงการ BUILD THE CHANGE BY THE HANDS นับว่าเป็นแคมเปญแรกของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างเป็นทางการ พร้อมเข้าร่วมและพัฒนาโครงการให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบแทนสังคมอย่างจริงจังภายในปี 2567 คุณสมชาย กล่าวทิ้งท้าย

ข้อมูลเพิ่มเติม

บรรยากาศโครงการ