ยินดีต้อนรับสมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นฯ

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับสมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยทุกท่าน คณะผู้บริหารและพนักงาน นำโดย คุณวีระชน ขาวผ่อง – ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ , คุณอัครเดช เลี่ยมเจริญ – ผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน และ คุณอำพร สีหบุตร – ผู้จัดการทั่วไป มีความปลื้มปิติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับสมาชิกชมรมอาสาฯ ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานบริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี เฟส 8 เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา และขอขอบพระคุณยิ่งที่ทางสมาชิกชมรมอาสาฯ นักลงทุนรายย่อย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ให้ความสนใจใน บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) 🧡🧡