Category Archives: ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมสงกรานต์ (สำนักงานใหญ่) ประจำปี 2567

กิจกรรมสงกรานต์ 2567 บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ควันหลงวันสงกรานต์ 🧡💦🔫

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) จัดกิจกรรม “วันสงกรานต์ ประจำปี 2567” โดยเชิญชวนให้พนักงานร่วมกันแต่งกายเสื้อลายดอก ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันปีใหม่ไทย และรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานตลอดปี

นอกจากจะเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนแล้ว ยังเป็นการสร้างความสุขและความสัมพันธ์อันดีของพนักงาน NSL Foods อีกด้วย🧡✨

กิจกรรมสงกรานต์ 2567 บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

 

กิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี 2567

สงกรานต์

เริ่มแล้ว! สงกรานต์ เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ 2567💦🔫

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ผ่านกิจกรรม “วันสงกรานต์ ประจำปี 2567” โดยเชิญชวนให้พนักงานร่วมกันแต่งกายเสื้อลายดอก ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล และรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานตลอดปี

ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงาน และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป🧡✨

สงกรานต์ NSL Foods Songkran Festival 2024

 

BUILD THE CHANGE BY THE HANDS แยกเพื่อ…ให้

Build the change by the hands บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการแยกเพื่อให้ โครงการมือวิเศษกรุงเทพฯ

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม “BUILD THE CHANGE BY THE HANDS” โครงการ แยกเพื่อ…ให้ ร่วมบริจาคขวด PET ใส ผ่านรถบริการ Recycle Day และ Recycle Day Drop Point @ Central Si Racha สร้างการเปลี่ยนแปลงโดยการแยกขยะเพื่อการจัดการที่เป็นระบบ และลดขยะภายในองค์กร (Zero Waste) เพื่อส่งต่อให้กับ Less Plastic Thailand และร่วมสมทบทุนค่าผลิตและตัดเย็บชุด จำนวน 20,000 บาท เพื่อพัฒนาเป็นชุดกวาดขยะเรืองแสงสำหรับพี่ไม้กวาดของกรุงเทพมหานคร เพื่อสวมใส่ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Build the change by the hands บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการแยกเพื่อให้ โครงการมือวิเศษกรุงเทพฯ

โครงการ “CSR สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม” ณ โรงเรียนวัดหนองกาน้ำ

Nsl foods, Csr, Chonburi, School, Esg

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการ “CSR สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม”  ณ โรงเรียนวัดหนองกาน้ำ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  โดยความร่วมมือจากคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับน้อง ๆ อาทิ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษแสนสนุก การทำอาหารกลางวันโดยพี่ ๆ พนักงาน กิจกรรมปลูกผักสวนครัวและล้อมรั้วแปลงผัก และกิจกรรมทาสีแปลงต้นไม้ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และสอดคล้องกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยื่นรอบด้าน ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ (Environment Social anก Governance: ESG)  ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567

Nsl foods, Csr, Chonburi, School, Esg

NSL Family’s Culture Outing 2024

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการอบรมหลักสูตร “NSL Family’s Culture Outing”  เป็นกิจกรรมที่ร่วมสร้างให้พนักงานในองค์กรมีเอกลักษณ์ความเป็น NSL ซึ่งประกอบไปด้วย 1. Nice Attitude  การมี Growth mindset และ Outward mindset ในการทำงาน การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อเป้าหมายส่วนรวม 2. Sense of belonging  ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร การมองเห็นปัญหาและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกับทีม 3. Lifelong learning การหมั่นหาความรู้และนำความรู้มาพัฒนาตนเองและองค์กร พร้อมถ่ายทอดเทคนิคต่าง ๆ ให้กับทีมเพื่อเรียนรู้และก้าวไปด้วยกัน โดย อาจารย์สุดารัตน์ ศิริวรางกูร ณ ห้องจัดเลี้ยง โรงยิม บริษัทเอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สาขา 2

ซึ่ง NSL Family’s Culture ไม่เพียงเป็นวิธีในการทำงานเท่านั้น แต่เป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ที่ช่วยสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นระหว่างสมาชิกในองค์กรของบริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการสนับสนุนกันภายในองค์กร เพื่อสร้างสังคมในการทำงานที่น่าอยู่

กิจกรรมทำบุญบริษัทประจำปี 2567 ณ สำนักงานใหญ่

company-merit-making-activities-2024-bbt

ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้บริหาร นำโดย คุณสมชาย อัศวปิยานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คุณวีระชน ขาวผ่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ  และพนักงาน บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรมบุญบริษัทประจำปี 2567 ณ สำนักงานใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กร โดยได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพระสงฆ์ได้ประพรมน้ำมนต์โดยรอบบริษัทเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 คุณสมชาย อัศวปิยานนท์ ร่วมเป็นประธานในกิจกรรมทำบุญบริษัท ประจำปี 2567 ณ สาขา 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วม อาทิ คุณเจริญ อัศวปิยานนท์ ผู้อำนวยการด้านการปฏิบัติการ คุณพิมพ์ณดา เจริญนาราภิวัฒน์ ผู้อำนวยการด้านการขาย (7-11) และคุณแสงเดือน ธนวัฒนเสถียร ผู้จัดการทั่วไป

และวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567คุณแววดาว ธนวัฒนเสถียร ผู้อำนวยการด้านการขายและการตลาด พร้อมด้วยคุณแสงเดือน ธนวัฒนเสถียร ผู้จัดการทั่วไป และพนักงานบริษัทเอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำ สาขา 4 ร่วมกิจกรรมทำบุญบริษัทประจำปี เพื่อความเป็นสิริมงคลในการก้าวสู่ปีต่อไป

company-merit-making-activities-2024-bbtNSL Foods Public Company Limited Merit

 

ยินดีต้อนรับ คณะเยี่ยมชม CSI Society

Company Visit - CSI Society - NSL FOODS Public company limited

ยินดีต้อนรับ คณะเยี่ยมชม CSI Society (โครงการอบรมนักลงทุน CSI เป็นโครงการภายใต้วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต) เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สาขา 2 เฟส 8 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันประสบการณ์ทางธุรกิจและนำเสนอแนวทางในการบริหาร ในโอกาสการเข้าเยี่ยมชมกระบวนการบริหารและการผลิต พร้อมรับฟังข้อมูลแผนการพัฒนาบริษัทในอนาคต

NSL FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED Welcome CSI Society group
NSL FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED Welcome CSI Society group
NSL FOODS Welcome CSI Society group

กิจกรรมทำบุญบริษัท ฯ 2567 สาขา 1 เฟส 7

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สาขา 1 นิคมอุตสาหกรรม ซิตี้ ชลบุรี เฟส 7 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีได้จัดให้มีกิจกรรมทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมี คุณสมชาย อัศวปิยานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณวีระชน ขาวผ่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ คุณเจริญ อัศวปิยานนท์ ผู้อำนวยการด้านการ ปฏิบัติงาน และพนักงาน บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่ พระสงฆ์จำนวน 9 รูป และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยรอบบริษัทฯ และขอถือโอกาสนี้ส่งมอบความสุขแก่ ทุกท่าน ร่วมเปิดศักราชใหม่อย่างมั่นคง ราบรื่น และประสบความสำเร็จทางธุรกิจด้วยดีตลอดปีน

กิจกรรมทำบุญบริษัท ฯ 2567 สาขา 2 เฟส 8

ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมทำบุญ พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปี 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี คุณเจริญ อัศวปิยานนท์ ผู้อำนวยการด้านการปฏิบัติการ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคุณวีระชน ขาวผ่อง ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการ ณ สำนักงาน บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สาขา 2 นิคมอุตสาหกรรมซิตี้ ชลบุรี เฟส 8 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

กิจกรรม NSL New Year Party 2567 และ CSR

ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม NSL New Year Party 2567 ในช่วงเช้า ร่วมเพลิดเพลินกับขบวนพาเหรดรณรงค์เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ภายใต้ธีม ESG Enviroment, Social และ Governance จากพนักงาน NSL Foods และสนุกกันต่อกับการแข่งขันบาสเก็ตบอลชายเชื่อมสัมพันธ์ และการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ระหว่างทีมสำนักงานใหญ่ และสาขา 1 และ 2 นิคมอุตสาหกรรมซิตี้ ชลบุรีและกิจกรรม Team Building มาร่วมละลายพฤติกรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรและการทำงานเป็นทีม ด้วยเกมและกิจกรรมกลุ่มแสนสนุก และปิดท้ายด้วยกิจกรรม CSR(Corporate Social Respondsibility) ภายใต้การร่วมมือร่วมใจของพนักงาน NSL Foods ร่วมประดิษฐ์หมอนหลอดเพื่อผู้ป่วยจากหลอดพลาสติกเหลือใช้และลดขยะจากพลาสติกและส่งมอบให้กับจุดบริการคนพิการและผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ต่อไป