จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคขนม ของอุปโภคบริโภค และทำกิจกรรมส่งเสริมทักษะ ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา ( รร.การศึกษาพิเศษ เพื่อเด็กพิการทางสายตา ) จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิเพื่อสังคม อัศวปิยานนท์ ได้เป็นตัวแทนในการทำกิจกรรมครั้งนี้ 

.

โดยได้ร่วมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคขนม ของอุปโภคบริโภค และทำกิจกรรมส่งเสริมทักษะ ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา ( รร.การศึกษาพิเศษ เพื่อเด็กพิการทางสายตา ) จ.เพชรบุรี 

.

ทั้งนี้ขอขอบพระคุณพนักงานทุกท่านที่ร่วมบริจาคสมทบทุนในการจัดกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเด็กพิการทางสายตา ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา มา ณ โอกาสนี้ด้วย