NSL Foods “ข้าวแท่ง” ร่วมงาน FoSTAT – Nestlé Quiz Bowl 2024

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ข้าวแท่ง ในงาน “FoSTAT – Nestlé Quiz Bowl 2024” โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ในวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ ไบเทค บางนา