ผังองค์กร

โครงสร้างการจัดการ

แผนผังองค์กร บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

*โรงงานอมตะนคร 2 โรง ประกอบด้วย

1.      โรงงานสาขา 1 ตั้งอยู่ที่ 700/707 หมู่ที่ 1 ตำบล พานทอง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี

2.      โรงงานสาขา 2 ตั้งอยู่ที่ 700/836 หมู่ที่ 6 ตำบล หนองตำลึง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี

NSL แต่งตั้งบริษัท ยูนิค แอดไวเซอร์ จำกัด (Unique) เป็นผู้ตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ: นายวิสุทธิ พรศาลนุวัฒน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านการขายและการตลาด (CLMVT & Business Development) ซึ่งเข้าข่ายเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยจะเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 มกราคม 2564