ภาพรวมธุรกิจ Vision Mission เป้าหมาย

การประกอบธุรกิจ

1    นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 • 1.1  ภาพรวมในการประกอบธุรกิจ
 • นายสมชาย อัศวปิยานนท์ อยู่ในวงการอาหารมายาวนาน เริ่มตั้งแต่เมื่อประมาณ 30 ปีก่อนได้เป็นผู้บุกเบิกการทำอาหารกล่องแช่แข็งรายแรกๆ ของไทย ซึ่งต่อมาได้ขายธุรกิจอาหารกล่องแช่แข็งให้แก่บริษัทในเครือของร้านสะดวกซื้อชั้นนำของไทย ด้วยความสนใจที่มีต่อการพัฒนาอาหารในรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่ได้เน้นเพียงแค่รสชาติที่อร่อยแต่ต้องการที่จะเป็นผู้สร้างรสชาติแห่งความสุข (The Happy Taste Creator) ด้วย เพราะมองว่าการบริโภคขนมหรืออาหารทานเล่น คือ การสร้างความสุข และเป็นไลฟ์สไตล์อย่างหนึ่งของผู้บริโภคที่ชื่นชอบที่จะมองหาทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับตนเอง จึงเป็นที่มาของการพัฒนาสินค้ากลุ่มขนมปังและแป้งพิซซ่า จนมาสู่แซนด์วิชกึ่งสำเร็จรูปหรือแซนด์วิชอบร้อนซึ่งเป็นสินค้าหลัก (Signature) ของ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (“NSL”) การเป็นหนึ่งในผู้ขายหลักให้กับร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น (“7-11”) ทำให้กิจการของ NSL เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • NSL ประกอบธุรกิจหลัก 2 กลุ่มใหญ่ คือ
 • 1.  ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ ขนมขบเคี้ยว สามารถแบ่งสินค้าเป็น 2 กลุ่มหลักคือ
 • a.  ผลิตภัณฑ์กลุ่มเบเกอรี่และกลุ่มรองท้อง ได้แก่ กลุ่มเบเกอรี่ที่มีวัตถุดิบหลักเป็นแป้งสาลี เนย แป้งขนมปัง ประกอบด้วยเบเกอรี่กลุ่มอบร้อนที่ต้องนำเข้าอบในเครื่องอบแซนด์วิช เบเกอรี่กลุ่มอุ่นร้อนที่ต้องนำเข้าอุ่นในเครื่องไมโครเวฟ และเบเกอรี่ที่สามารถพร้อมรับประทานได้เลย กลุ่มนี้เป็นกลุ่มสินค้าที่ NSL เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ตั้ง NSL ในช่วงปี 2546 และมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี โดย NSL เป็นผู้พัฒนาและผลิตแซนด์วิชอบร้อนประกอบเสร็จเป็นเจ้าแรก ปัจจุบัน NSL เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเบเกอรี่ และสินค้ากลุ่มรองท้อง เช่น สลัดทูน่า สลัดปูอัดไข่กุ้ง โดยวางขายจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ 7-11 ทั่วประเทศเป็นหลัก ภายใต้แบรนด์ อีซี่เทสต์ อีซี่สวีท และเซเว่น เฟรช ซึ่งเป็นแบรนด์ของ CPALL
 • b.  ผลิตภัณฑ์กลุ่มขนมขบเคี้ยวหรือ “Snack”  เป็นขนมที่พัฒนาและผลิตภายใต้แบรนด์ของ NSL เอง เช่น พายผีเสื้อภายใต้แบรนด์บัตเตอร์ฟิน (Butterfin) พริกอบกรอบภายใต้แบรนด์ ชิลลี่ (ChiLee)
 • พายแท่งอบกรอบแบรนด์ปังไท Snack เพื่อสุขภาพ เช่น โปรตีนอบกรอบ ไฟเบอร์อบกรอบ ภายใต้ แบรนด์ เนเชอรัล ไบท์ (Natural Bites)
 • 2.  ธุรกิจจัดจำหน่ายปลา อาหารทะเล เนื้อสัตว์ สาหร่ายและผักต่างๆ แช่แข็งและแปรรูป (“ธุรกิจ Food Services”) เป็นธุรกิจที่ NSL ได้เข้าลงทุนในปี 2562 ด้วยเห็นศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจนี้ โดยธุรกิจ Food Services คือการแปรรูปเนื้อสัตว์ เช่น ขอดเกล็ด แล่เป็นชิ้น ตัดเป็นขนาดต่างๆ บรรจุใส่บรรจุภัณฑ์หลากหลายขนาด พร้อมนำไปประกอบอาหาร ได้แก่ ปลาชนิดต่างๆ อาหารทะเลต่างๆ เช่น หอยเชลล์ ปลาหมึก กุ้ง เนื้อปู ปูนิ่ม เนื้อวัว เนื้อแกะ สาหร่าย ถั่วแระญี่ปุ่น ผักแช่แข็งต่างๆ ฯลฯ รวมถึงการนำเข้าและแปรรูปตัดแต่ง บริการบรรจุหีบห่อ และติดแบรนด์ของลูกค้า เช่น MyChoice ของ Tops นอกจากนี้ NSL ยังมีการนำเข้าสินค้ากลุ่มวัตถุดิบเบเกอรี่และเบเกอรี่แช่แข็งด้วย โดยสินค้ากลุ่ม Food Services มีทั้งจัดหาจากในประเทศไทยเองและนำเข้าจากหลากหลายประเทศ

1.2   วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

 • 1.2.1       วิสัยทัศน์ (Vision)
 • หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย ผู้นำนวัตกรรมอาหารสู่ผู้บริโภคทั่วโลก
 • 1.2.2       พันธกิจ (Mission)
 • •  พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมไร้พรมแดน
 • •  ก้าวสู่มาตรฐานการผลิตระดับโลกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • •  สร้างความสุขและความผูกพันต่อองค์กร
 • •  ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตยั่งยืน
 • •  องค์กรที่มีความน่าเชื่อถือด้วยหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • 1.2.3       เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ (Business Objective)
 • เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายและมีคุณภาพ รวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์แรกๆ ที่ผู้บริโภคนึกถึงและจดจำในฐานะ “The Happy Taste Creator”
 • NSL จะมุ่งเน้นการเติบโตของยอดขาย โดยการเพิ่มรูปแบบสินค้า การเพิ่มจำนวนคู่ค้า การเพิ่มพื้นที่จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ NSL มีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านอาหารมาใช้เพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหลัก ที่เน้นความสะดวก สะอาด อร่อย มีคุณค่า รวดเร็วและราคาเหมาะสม รวมถึงพัฒนาสินค้าในกลุ่มอาหารที่มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเพื่อคนสูงวัย อาหารจากโปรตีนทดแทน เป็นต้น
 • ในขณะเดียวกัน NSL มีความตั้งใจจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าที่มีในปัจจุบัน เช่น 7-11 โดยมุ่งหวังจะเติบโตร่วมกันต่อไป