โครงการ “CSR สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม” ณ โรงเรียนวัดหนองกาน้ำ

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการ “CSR สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม”  ณ โรงเรียนวัดหนองกาน้ำ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  โดยความร่วมมือจากคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับน้อง ๆ อาทิ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษแสนสนุก การทำอาหารกลางวันโดยพี่ ๆ พนักงาน กิจกรรมปลูกผักสวนครัวและล้อมรั้วแปลงผัก และกิจกรรมทาสีแปลงต้นไม้ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และสอดคล้องกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยื่นรอบด้าน ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ (Environment Social anก Governance: ESG)  ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567

Nsl foods, Csr, Chonburi, School, Esg