กิจกรรมทำบุญบริษัท ฯ 2567 สาขา 2 เฟส 8

ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมทำบุญ พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปี 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี คุณเจริญ อัศวปิยานนท์ ผู้อำนวยการด้านการปฏิบัติการ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคุณวีระชน ขาวผ่อง ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการ ณ สำนักงาน บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สาขา 2 นิคมอุตสาหกรรมซิตี้ ชลบุรี เฟส 8 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี