กิจกรรมทำบุญบริษัท ฯ 2567 สาขา 1 เฟส 7

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สาขา 1 นิคมอุตสาหกรรม ซิตี้ ชลบุรี เฟส 7 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีได้จัดให้มีกิจกรรมทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมี คุณสมชาย อัศวปิยานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณวีระชน ขาวผ่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ คุณเจริญ อัศวปิยานนท์ ผู้อำนวยการด้านการ ปฏิบัติงาน และพนักงาน บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่ พระสงฆ์จำนวน 9 รูป และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยรอบบริษัทฯ และขอถือโอกาสนี้ส่งมอบความสุขแก่ ทุกท่าน ร่วมเปิดศักราชใหม่อย่างมั่นคง ราบรื่น และประสบความสำเร็จทางธุรกิจด้วยดีตลอดปีน