กิจกรรมสงกรานต์ (สำนักงานใหญ่) ประจำปี 2567

ควันหลงวันสงกรานต์ 🧡💦🔫

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) จัดกิจกรรม “วันสงกรานต์ ประจำปี 2567” โดยเชิญชวนให้พนักงานร่วมกันแต่งกายเสื้อลายดอก ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันปีใหม่ไทย และรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานตลอดปี

นอกจากจะเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนแล้ว ยังเป็นการสร้างความสุขและความสัมพันธ์อันดีของพนักงาน NSL Foods อีกด้วย🧡✨

กิจกรรมสงกรานต์ 2567 บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)