พิธีตั้งศาลพระพรหมฯ บริษัท เอ็นเอสแอล อินโน ฟู้ดส์ จำกัด

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา คุณสมชาย อัศวปิยานนท์ คุณวีระชน ขาวผ่อง คุณจุไรลักษณ์ เจียมวงษา พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมพิธีตั้งศาลพระพรหมและศาลตายายประจำ บริษัท เอ็นเอสแอล อินโน ฟู้ดส์ จำกัด เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคน