กิจกรรมทำบุญบริษัทประจำปี 2567 ณ สำนักงานใหญ่

ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้บริหาร นำโดย คุณสมชาย อัศวปิยานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คุณวีระชน ขาวผ่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ  และพนักงาน บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรมบุญบริษัทประจำปี 2567 ณ สำนักงานใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กร โดยได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพระสงฆ์ได้ประพรมน้ำมนต์โดยรอบบริษัทเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 คุณสมชาย อัศวปิยานนท์ ร่วมเป็นประธานในกิจกรรมทำบุญบริษัท ประจำปี 2567 ณ สาขา 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วม อาทิ คุณเจริญ อัศวปิยานนท์ ผู้อำนวยการด้านการปฏิบัติการ คุณพิมพ์ณดา เจริญนาราภิวัฒน์ ผู้อำนวยการด้านการขาย (7-11) และคุณแสงเดือน ธนวัฒนเสถียร ผู้จัดการทั่วไป

และวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567คุณแววดาว ธนวัฒนเสถียร ผู้อำนวยการด้านการขายและการตลาด พร้อมด้วยคุณแสงเดือน ธนวัฒนเสถียร ผู้จัดการทั่วไป และพนักงานบริษัทเอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำ สาขา 4 ร่วมกิจกรรมทำบุญบริษัทประจำปี เพื่อความเป็นสิริมงคลในการก้าวสู่ปีต่อไป

company-merit-making-activities-2024-bbtNSL Foods Public Company Limited Merit