ยินดีต้อนรับ คณะเยี่ยมชม CSI Society

ยินดีต้อนรับ คณะเยี่ยมชม CSI Society (โครงการอบรมนักลงทุน CSI เป็นโครงการภายใต้วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต) เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สาขา 2 เฟส 8 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันประสบการณ์ทางธุรกิจและนำเสนอแนวทางในการบริหาร ในโอกาสการเข้าเยี่ยมชมกระบวนการบริหารและการผลิต พร้อมรับฟังข้อมูลแผนการพัฒนาบริษัทในอนาคต

NSL FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED Welcome CSI Society group
NSL FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED Welcome CSI Society group
NSL FOODS Welcome CSI Society group